Pielgrzymki Tarnów

Szczęść Boże Pielgrzymie !

ChcieliTarnowskie BIuro Pielgrzymkoweśmy zaprosić Państwa na pielgrzymowanie z Tarnowskim Biurem Pielgrzymkowym. Pielgrzymki mają tradycję sięgającą blisko dwóch tysięcy lat, a ich geneza leży w Piśmie Świętym, według którego życie to stałe pielgrzymowanie, a wierzący uznawani są za „gości i pielgrzymów na tej ziemi”   (Hbr. 11,13). W swoim przesłaniu chcemy realizować dzieło Św.Jana Pawła II, który był Pielgrzymem Wszech czasów…

Podróże Apostolskie Jana Pawła II są jednym z najważniejszych wyróżników Jego pontyfikatu. W całej historii Kościoła nie zdarzyły się tak liczne pielgrzymki papieża. Tę długowieczną tradycję braku podejmowania przez papieży podróży apostolskich, przerwał dopiero Jan XXIII (28 X 1958 – 3 VI 1963), który udał się do Loreto, a także do Asyżu z okazji jubileuszu 750–lecia zakonu franciszkańskiego. Przełom jednak przyniósł papież Paweł VI, który odbył 9 zagranicznych podróży m.in. do Izraela, Jerozolimy, Kolumbii, Ugandy, Australii, Portugali, Turcji, Szwajcarii a także do Iranu, Pakistanu, Filipin, Indonezji, Hongkongu, Sri Lanki. Ogromna jednak zmiana nastąpiła podczas pontyfikatu Jana Pawła II, który według oficjalnych danych odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 145 podróży na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu nawiedził ponad 300 rzymskich parafii.

Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe kontynuuje dzieło pielgrzymowania Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego z Porąbki Uszewskiej, które założył św.p.Ks.Konwent. Chcemy aby Jego dzieło, trwało w naszych sercach i pamięci …

Współpracujemy z :  Radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz oraz Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.

Wspólnie tworzymy dzieło ewangelizacji w Diecezji Tarnowskiej.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMI SZLAK …www.pielgrzymkitarnow.pl

Pracownicy i Opiekunowie Duchowni Tarnowskiego Biura Pielgrzymkowego