Zamówienia w projekcie

17-05-2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na kompleksową budowę 2 domków w Gilowicach w ramach projektu “Zwiększenie konkurencyjności firmy przez wprowadzenie nowych usług odpornych na sytuację pandemiczną”

Przetarg dostępny na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109253

WRÓĆ DO PORZEDNIEJ STRONY